Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 18/2012 - zarząd spółki genomed s.a. (&...
Current ReportsPrint
Raport EBI 18/2012 - Zarząd Spółki Genomed S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 03.12.2012 r. w trybie obiegowym podpisał dwie umowy z Narodowym Instytutem Leków w Warszawie    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki Genomed S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 03.12.2012 r. w trybie obiegowym podpisał dwie umowy z Narodowym Instytutem Leków w Warszawie, których przedmiotem jest wykonywanie przez Spółkę na rzecz Narodowego Instytutu Leków świadczeń z zakresu biologii molekularnej, w tym sekwencjonowania DNA ("Umowy").
Umowy zostały zawarte na czas jednego roku. Łączna wartość przedmiotu Umów wynosi 303.319,11zł brutto. Umowy stanowią kontynuację stałej, wieloletniej współpracy Spółki z Narodowym Instytutem Leków, który prowadzi badania naukowe skutecznie identyfikujące i zwalczające zagrożenia dla zdrowia publicznego, dostarcza danych naukowych m.in. w zakresie ekspertyz mikrobiologicznych i analiz genetycznych, które mają wpływ na podejmowanie praktycznych działań w krajowym systemie opieki zdrowotnej. Merytoryczna współpraca z Narodowym Instytutem Leków umożliwia Spółce opracowywanie nowatorskich technik stosowanych w sekwencjonowaniu DNA do celów identyfikacji drobnoustrojów i charakterystyki zakażeń szpitalnych.
Warunki Umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowy zostały uznane przez Spółkę za istotne ze względu na ich łączny, znaczący udział w realizowanej przez Spółkę strategii rozwoju sprzedaży usług na rzecz nauki.


Raport


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Zagulski - Prezes Zarządu
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive