Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 14/2012 - zawarcie umowy z parp o dofi...
Current ReportsPrint
Raport EBI 14/2012 - Zawarcie umowy z PARP o dofinansowanie projektu    

Attention: open in a new window.

Zawarcie umowy z PARP o dofinansowanie projektu

 Zarząd Genomed S.A. informuje, że w dniu 23 sierpnia 2012 r. Spółka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 1.4 "Wsparcie projektów celowych" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.


Całkowity budżet projektu "Wykorzystanie diagnostyki genomowej w rozwoju medycyny spersonalizowanej" wynosi 4.274.555,00 zł, a zatwierdzona przez PARP wysokość dofinansowania to 2.750.730,00 zł. Realizacja projektu, która obejmuje opracowanie innowacyjnych usług dla medycyny spersonalizowanej, opartych na technologii sekwencjonowania genomowego, stosowanej do masowej analizy wybranych regionów genomu pacjentów, obejmujących m.in. geny odpowiedzialne za problemy nowotworowe, zaplanowana jest na lata 2012-2014.


Osoby reprezentujące spółkę:
  • Marek Zagulski - Prezes Zarządu
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive