Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 19/2013 - przedłużenie obowiązywania um...
Current ReportsPrint
Raport EBI 19/2013 - Przedłużenie obowiązywania umowy z autoryzowanym doradcą emitenta    

Attention: open in a new window.

Zarząd GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu wczorajszym powziął wiadomość o podpisaniu z Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie aneksu do umowy o oferowanie papierów wartościowych oraz ich wprowadzenie na rynek NewConnect z dnia 10 listopada 2010 r., na podstawie, którego przedłużone zostało obowiązywanie tej umowy w zakresie wykonywania przez Noble Securities S.A. czynności i zadań Autoryzowanego Doradcy, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 3 Umowy, tj. w zakresie współdziałania z Emitentem, jako Autoryzowany Doradca, w sprawach obowiązków informacyjnych Emitenta wynikających z obowiązujących regulacji dotyczących Alternatywnego Systemu Obrotu oraz bieżącego doradztwa w zakresie dotyczącym akcji wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu. Umowa została przedłużona w powyższym zakresie na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące Spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive