Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 6/2014 - zawarcie umowy o współpracy pa...
Current ReportsPrint
Raport EBI 6/2014 - Zawarcie umowy o współpracy partnerskiej    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. („Spółka”) informuje, iż z dniem 03.06.2014 Spółka podpisała umowę o współpracy partnerskiej z firmą BGI Europe A/S (europejskim działem diagnostycznym Beijing Genomics Institute, dalej „BGI”). Umowa gwarantuje Spółce wyłączność na dystrybucję i transfer technologii nieinwazyjnego genetycznego testu prenatalnego NIFTY na terytorium Polski. BGI to jeden z największych ośrodków zajmujących się genomiką na świecie, wykorzystujący innowacyjne technologie, w oparciu o doświadczenia i wiedzę najlepszych ekspertów z dziedziny genomiki, w celu udoskonalania metod diagnostycznych.
Podpisanie umowy partnerskiej z BGI jest konsekwencją zaobserwowanego przez obie firmy dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na nieinwazyjne genetyczne badania prenatalne w Polsce, oferowane przez Spółkę we współpracy z BGI od 2013 roku. Badanie to stało się w ostatnim roku najbardziej dochodowym segmentem diagnostyki opartej na sekwencjonowaniu genomowym na świecie (o wartości rynku ocenianej na 220 mln USD w roku 2012, z prognozowanym wzrostem 38% rocznie do poziomu 3,6 mld USD w roku 2019).
Jednym z głównych celów umowy partnerskiej z BGI jest transfer technologii nieinwazyjnego testu prenatalnego NIFTY. W laboratorium Genomed SA realizowane będą istotne etapy badania dla całej Polski, a w ciągu roku nastąpi pełen transfer technologiczny - tak, aby wszystkie badania NIFTY w Polsce wykonywane były w laboratorium Spółki. Pozwoli to na obniżenie kosztu i czasu oczekiwania na wynik badania. Partnerska współpraca umożliwi także tworzenie i wprowadzanie nowych paneli badań, zarówno w diagnostyce prenatalnej, jak i w innych działach diagnostyki genetycznej.
Podpisana umowa, prowadząca do transferu innowacyjnej technologii, ściśle wpisuje się w misję Spółki, która ukierunkowana jest na wprowadzenie technologii genomowej do medycyny spersonalizowanej. W opinii Emitenta pogłębienie współpracy, prowadzące do wyłączności oraz transferu technologii, ma istotny wpływ na dalszy wzrost przychodów i rozwój Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu


odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive