Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 13/2015 - zmiany w składzie organów nad...
Current ReportsPrint
Raport EBI 13/2015 - Zmiany w składzie organów nadzorujących i zarządzających Genomed S.A.     

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. („Spółka", "Emitent"), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 12/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r., informuje, iż w związku z wygaśnięciem w dniu 25 czerwca 2015 r. mandatów członków Rady Nadzorczej, do Spółki w dniu dzisiejszym wpłynęło oświadczenie złożone na zasadzie uprawnień osobistych zgodnie z postanowieniami §15 ust. 4 Statutu Spółki, o powołaniu do Rady Nadzorczej na kolejną 5 letnią kadencję pana Adama Jarmickiego i powierzeniu mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Ponadto w związku z wygaśnięciem mandatów członków zarządu Emitenta, do Spółki w dniu dzisiejszym wpłynęło oświadczenie złożone na zasadzie uprawnień osobistych zgodnie z postanowieniami §17 ust. 2 Statutu Spółki o powołaniu do Zarządu na kolejną 2 letnią kadencję pana Tomasza Danisa.

Załączniki:
Życiorysy zawodowe członka Zarządu i Rady Nadzorczej przygotowane na podstawie informacji przekazanych przez te osoby.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Pałucha - Członek Zarządu
  • Krzysztof Jerzyk - Prokurent
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive