Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 18/2015 - genomed europejskim centrum b...
Current ReportsPrint
Raport EBI 18/2015 - Genomed Europejskim Centrum Badań NIFTY    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż z dniem 02.11.2015 Spółka podpisała aneks do umowy o współpracy partnerskiej z firmą BGI Europe A/S (europejskim działem diagnostycznym Beijing Genomics Institute, dalej „BGI”) z dnia 03.06.2014 (Raport EBI 6/2014). Podpisany aneks dotyczy usługowego wykonywania testu NIFTY w laboratoriach Genomed S.A. dla klientów z państw Unii Europejskiej. Test NIFTY jest wykonywany w całości w laboratoriach Genomed S.A. dzięki przeprowadzonemu w tym roku transferowi technologii. Spółka jest wyłącznym wykonawcą i dystrybutorem NIFTY na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy. Podpisanie aneksu oznacza, że próbki pozyskane przez BGI Europe także z innych krajów Unii Europejskiej, będą analizowane w laboratoriach Genomed S.A.
W opinii Emitenta pogłębienie współpracy, prowadzące do stworzenia Europejskiego Centrum NIFTY, jest świadectwem zaufania BGI Europe do jakości wykonywanych przez Genomed S.A. badań oraz ma istotny wpływ na dalszy wzrost przychodów z eksportu usług i rozwój Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu

odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive