Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi nr 30/2018 - powiadomienie o transakcj...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI nr 30/2018 - Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. -"Emitent"- informuje, że w dniu 22.11.2018 r. wpłynęło, w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta, dokonanych przez Członka Zarządu Emitenta - Pana Marka Zagulskiego.
Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.


Podstawa prawna                             
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące  spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Krzysztof Jerzyk - Prokurent
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive