Strona główna > Aktualności > Informacje > Genetyka w praktyce ginekologicznej
Aktualności
Drukuj
Genetyka w praktyce ginekologicznej    

11 grudnia 2015 r. odbyło się coroczne szkolenie dla lekarzy, akredytowane przez Izbę Lekarską, zorganizowane już po raz trzeci przez Genomed SA. Program spotkania został przygotowany tak, aby każdy uczestnik mógł wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce klinicznej.

Przybyło kilkadziesiąt osób z całej Polski. Wśród zaproszonych prelegentów byli praktycy z dziedziny genetyki i ginekologii. Ich prezentacje miały na celu  wskazanie miejsca  badań  genetycznych, w tym  nieinwazyjnych,  genetycznych    testów  prenatalnych  w  praktyce medycznej.  Pierwszy blok tematyczny poświęcony został medycynie spersonalizowanej oraz diagnostyce genetycznej niepłodności. Druga część spotkania dotyczyła badań prenatalnych. Dr hab.n.med. Piotr Węgrzyn zaprezentował rekomendacje towarzystw naukowych, dotyczące tych badań, dr med. Tomasz Roszkowski opowiedział o nieinwazyjnym, genetycznym teście prenatalnym NIFTY z perspektywy praktyki ginekologicznej a dr n.med. Beata Nowakowska przedstawiła możliwości diagnostyki inwazyjnej po wyniku pozytywnym testu typu NIPT. Podczas  spotkania   specjalista   genetyki   medycznej – dr n.med. Monika Jurkowska - opowiedziała  o  rozszerzonym zakresie badania NIFTY i podsumowała wyniki kilku lat obecności badania w Polsce, zaś bioinformatyk przybliżył metodologię analizy danych w tym badaniu.
Prezentacje i zaangażowanie uczestników  okazały się podstawą do ożywionej dyskusji, za którą organizatorzy serdecznie dziękują.

Jesteśmy przekonani, że seminarium na stałe wpisze się w kalendarz szkoleń lekarzy,  stając się okazją do wymiany poglądów i dyskusji na temat  możliwości  rutynowego  wykorzystania  diagnostyki  molekularnej  oraz  miejsca  nieinwazyjnego,  genetycznego testu prenatalnego NIFTY w praktyce lekarza ginekologa – mówi dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska, prezes zarządu Genomed SA.