Strona główna > News > Uzyskanie dofinansowania projektu celowego (poig 1...
News
Print
Uzyskanie dofinansowania projektu celowego (POIG 1.4)    


Całkowity budżet projektu wynosi 4 274 555,00 zł.
Zatwierdzona przez PARP wielkość dofinansowania to 2 750 730,00 zł (69,8%).
Planowany okres realizacji projektu: lata 2012-2014.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych usług dla medycyny spersonalizowanej, opartych na technologii sekwencjonowania genomowego, zastosowanej do masowej analizy wybranych regionów genomu pacjentów, obejmujących m.in. geny odpowiedzialne za problemy nowotworowe i odpowiedź na leki. Nowy projekt ukierunkowany jest na udostępnienie innowacyjnych usług z zakresu medycyny spersonalizowanej w przystępnych cenach, umożliwiających ich refundację przez NFZ.