Strona główna > News > Co lekarz może wyczytać w genach?
News
Print
Co lekarz może wyczytać w genach?    

W 60 lat po odkryciu struktury DNA, dzięki najnowszej technologii, możemy odczytać informacje, które zapisane są w całym naszym zestawie genów (genomie).

Genetyka zajmuje coraz ważniejsze miejsce w praktyce lekarskiej, a w świetle najnowszych badań i publikacji naukowych, genomika oraz medycyna spersonalizowana – gdzie dobór terapii farmakologicznej, sposobu leczenia czy diety będzie zależał od wyników analizy naszego genomu – to nie science fiction, ale najbliższa przyszłość.

Genomed od początku swojej działalności popularyzuje wiedzę dotyczącą genetyki, włączając się tym samym w debatę na temat sekwencjonowania genomu ludzkiego.
- Włączyliśmy się w działania edukacyjne przygotowujące społeczeństwo na zmiany, które w niedługim czasie zajdą w opiece medycznej. Wiedza naszych krajan na temat genetyki nie jest wysoka, dlatego wielu z nas boi się konsekwencji związanych z odczytaniem genomu. Staramy się przekazać społeczeństwu, że wiedza ta może m.in. uchronić nas przed zastosowaniem niewłaściwej terapii farmakologicznej i dać lepszą jakość życia dzięki znajomości predyspozycji naszego organizmu. – mówi dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska, członek zarządu Genomed S.A.


Badania genetyczne możesz wykonać nie wychodząc z domu. Do wykonania badania potrzebna jest próbka materiału biologicznego pacjenta - krwi lub śliny. Prawie wszystkie dostępne w NZOZ Genomed badania wykonujemy ze śliny. Alternatywnym rozwiązaniem jest próbka kilku kropli krwi pobranej z palca na bibułkę.

Genomed, na życzenie klienta, wysyła specjalny zestaw do pobrania materiału biologicznego.

NZOZ Genomed posiada najszerszą ofertę badań genetycznych na rynku.


Prowadzone aktywności edukacyjne ukierunkowane na: edukację społeczną (w różnorodnych działaniach skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych) i propagowanie genetyki, a właściwie jej praktycznego wykorzystania w medycynie wśród lekarzy (uczestnictwo z wykładami na konferencjach dla lekarzy a ostatnio na samodzielnie organizowanych kursach).

13 grudnia 2012 przy ul. Ponczowej 12 w Warszawie odbyło się pierwsze, akredytowane przez Izbę Lekarską, szkolenie pt.: „Zastosowanie metod sekwencjonowania nowej generacji w diagnostyce molekularnej”, zorganizowane przez Genomed. Uczestnikami byli lekarze genetycy, onkolodzy i okuliści oraz diagności laboratoryjni, zajmujący się diagnostyką genetyczną.
- Bardzo zależy nam na tym, żeby badania genetyczne, diagnostyka a w niedalekiej przyszłości profilaktyka genetyczna, były coraz bardziej powszechne. W przyszłym roku będziemy realizować wiele różnych projektów edukacyjnych. Zaprosiliśmy do współpracy m.in. lekarzy genetyków, aby pomogli nam przygotować program szkoleń. Ideą jest wciągnięcie w projekt jak największej liczby lekarzy (różnych specjalności) zainteresowanych genetyką. – mówi Marta Domańska, kierownik działu promocji i PR, Genomed S.A.

W 2013 roku Genomed będzie brał udział m.in. w zjazdach lekarskich oraz organizował samodzielnie szkolenia dotyczące szeroko pojętej genetyki, ze szczególnym uwzględnieniem najnowocześniejszych technologii genomowych, które będą platformą do szerszej dyskusji w środowisku medycznym, również w aspekcie etyczno-prawnym.***
Kontakt dla mediów:
Marta Domańska
Genomed S.A.
tel.: 22 644 60 19
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it