Reklama
Reklama

SpółkaDrukuj
Bogusław Bobula    

Uwaga, otwiera nowe okno.


Członek Rady Nadzorczej Genomed S.A.

Powołany do Rady Nadzorczej w ramach wspólnej 5-letniej kadencji, która rozpoczęła się 25 czerwca 2015 roku i upłynie 25 czerwca 2020 roku.

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej - lekarz medycyny. W latach 1981 - 1989 aktywny współpracownik niezależnego ruchu wydawniczego i współzałożyciel Wydawnictwa CDN. Do roku 1990 pracował jako lekarz, najpierw w Szpitalu Grochowskim, a następnie jako asystent w Zakładzie Patologii Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie. Od 1990 prowadzi własną działalność gospodarczą. Od 1994r założyciel i prezes zarządu Altmaster Sp. z o.o. Zajmował się poligrafią, produkcją opakowań dla przemysłu spożywczego, logistyką magazynową i działalnością wydawniczą. Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury i odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W okresie ostatnich trzech lat Pan Bogusław Bobula był i pozostaje wspólnikiem oraz członkiem organów zarządzających:
  • Altmaster Sp.z o.o. -prezes zarządu, wspólnik
  • Altmaster Bobula, Gieraltowski Sp.Jawna –prezes zarządu, wspólnik
  • EBE Polska Sp. z o.o. – wspólnik
  • EBE Polska Sp. z o.o. Komandytowa - wspólnik
Pan Bogusław Bobula nie prowadzi działalności wykonywanej poza Genomed S.A., która ma istotne znaczenie dla emitenta. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Bogusław Bobula nie został skazany za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających
lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała
miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Bogusław Bobula pełnił funkcję członka rady nadzorczej lub organu zarządzającego.
Pan Bogusław Bobula nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Genomed S.A.,
jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu
jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Bogusław Bobula nie jest wpisany w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Według oświadczenia członka Rady Nadzorczej brak jest powiązań pomiędzy nim a akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive