SpółkaDrukuj
dr Andrzej Pałucha    

Uwaga, otwiera nowe okno.

Członek Zarządu Genomed S.A.

Kadencja od 01.07.2020 r. do 01.07.2022 r.

W 1990 roku ukończył studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Mikrobiologia z tytułem magistra mikrobiologii. W latach 1989 –2008 pracował w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN (IBB PAN)w zakładzie  Biochemii Drobnoustrojów na stanowiskach najpierw biologa następnie asystenta. Po uzyskaniu tytułu doktora w dziedzinie biochemii pracował jako adiunkt  w Zakładzie Biosyntezy Białka IBBPAN  prowadząc własne projekty naukowe  a także promując szereg prac magisterskich i doktorskich. Jednocześnie w latach 1996-1999 pracował w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej Narodowego instytutu leków na stanowisku starszego asystenta wdrażając do procedur mikrobiologii klinicznej techniki biologii molekularnej.
W latach 2008-2009 pełnił funkcje Prezesa Zarządu Genomed Sp. z o. o. Od 2010 roku jest członkiem Zarządu Genomed SA.
W okresie ostatnich 5 lat Pan Andrzej Pałucha nie została skazany za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie 5 lat nie miał a miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Andrzej Pałucha pełnił funkcję członka rady nadzorczej lub organu zarządzającego.
Pan Andrzej Pałucha nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Genomed S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Pan Andrzej Pałucha nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Andrzej Pałucha w okresie co najmniej ostatnich 3 lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółki prawa handlowego.

odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive