Language:
Information
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3/2017/RPO
Dostawa sprzętu komputerowego, który będzie wykorzystywany w ramach realizacji projektu: "Opracowanie metod nieinwazyjnej diagnostyki genetycznej i profilaktyki chorób nowotworowych – płynnej biopsji".

Do pobrania plik pdf oraz Załącznik nr 1.

Informacja o wyniku postępowania do pobrania tutaj.