Language:
Information
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/3/2017/RPO
Świadczenie usług doradczych polegających na pełnieniu roli eksperta – lekarza genetyka w ramach projektu pt. "Opracowanie metod nieinwazyjnej diagnostyki genetycznej i profilaktyki chorób nowotworowych – płynnej biopsji".

Więcej informacji w pliku pdf.
Załączniki w wersji edytowalnej: Załączniki.

Informacja o wyniku postępowania do pobrania tutaj.