Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Annual reports > Raport ebi 4/2023 - raport roczny genomed s.a. za ...
Annual ReportsPrint
Raport EBI 4/2023 - Raport roczny Genomed S.A. za 2022 rok    

Attention: open in a new window.

Zarząd GENOMED S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2022.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive