Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 1/2019 - wygaśnięcie umowy z autoryzow...
Current ReportsPrint
Raport EBI 1/2019 - Wygaśnięcie umowy z autoryzowanym doradcą emitenta     

Attention: open in a new window.

Zarząd GENOMED S.A., z siedzibą w Warszawie, ("Emitent") niniejszym informuje, iż z dniem 31 grudnia 2018 roku wygasła Umowa z Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, na wykonywania przez Noble Securities S.A. czynności i zadań Autoryzowanego Doradcy, w sprawach obowiązków informacyjnych Emitenta wynikających z obowiązujących regulacji dotyczących Alternatywnego Systemu Obrotu oraz bieżącego doradztwa w zakresie dotyczącym akcji wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive