Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 5/2019 - zmiana w składzie zarządu geno...
Current ReportsPrint
Raport EBI 5/2019 - Zmiana w składzie Zarządu Genomed S.A     

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2019 r., do Spółki wpłynęło oświadczenie akcjonariusza - Diagnostyka sp. z o.o.  („Akcjonariusz”) o skorzystaniu przez Akcjonariusza z przysługującego mu uprawnienia osobistego i odwołaniu z Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Kostyry.


Aktualny skład Zarządu Spółki wygląda następująco:

1) Anna Boguszewska-Chachulska, Prezes  Zarządu
2) Marek Zagulski, Członek Zarządu  
3) Andrzej Pałucha, Członek Zarządu


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące  spółkę:
Marek Zagulski - Członek Zarządu
Krzysztof Jerzyk - Prokurent
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive