Language:
Current ReportsPrint
Raport EBI 12/2019 - Treść uchwał podjętych na ZWZA Spółki Genomed S.A. w dniu 24.06.2019 r.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki Genomed S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2019 roku.

Uchwały ZWZ Genomed_24.06.2019.pdf

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarząd