Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 3/2021 - harmonogram publikowania rapor...
Current ReportsPrint
Raport EBI 3/2021 - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku     

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku:


RAPORTY KWARTALNE:

• Raport za IV kwartał 2020 roku: 12 lutego 2021 r.

• Raport za I kwartał 2021 roku: 14 maja 2021 r.

• Raport za II kwartał 2021 roku: 13 sierpnia 2021 r.

• Raport za III kwartał 2021 roku: 15 listopada 2021 r.


RAPORT ROCZNY:

• Raport roczny za 2020 rok: 25 maja 2021 r.


Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarząduodwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive