Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 2/2021 - zmiany w składzie rady nadzorc...
Current ReportsPrint
Raport EBI 2/2021 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Genomed S.A.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. („Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej:

Pana Grzegorza Piotra Gromadę

Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej w załączniku

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive