Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 4/2022 - podjęcie przez zarząd emitent...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 4/2022 - Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków skupu akcji własnych     

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w związku z uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki, przekazaną do wiadomości publicznej raportem bieżącym EBI nr 6/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku, podjął w dniu 16 listopada 2022 roku uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków skupu akcji własnych, poprzez przyjęcie Regulamin skupu akcji własnych. Treść przyjętego przez Zarząd Emitenta Regulaminu skupu akcji własnych stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zarząd informuje, że zgodnie z Regulaminem skupu akcji własnych zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji w ramach skupu akcji własnych zostanie ogłoszone przez spółkę nie później niż w dniu 17 listopada 2022 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Załącznik - Regulamin

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu

odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive