Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 7/2022 - wynik programu skupu akcji ...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 7/2022 - Wynik programu skupu akcji     

Attention: open in a new window.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 06/2022 oraz raportów bieżących ESPI nr 4/2022 oraz nr 5/2022, Zarząd Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w ramach skupu akcji własnych Emitenta, w odpowiedzi na Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji, ogłoszonych w dniu 17 listopada 2022 roku, Emitent otrzymał 3 oferty sprzedaży akcji.

Emitent nabył łącznie 20.367 akcji własnych za cenę w wysokości 38 złotych za każdą akcję, to jest w zamian za łączną cenę w wysokości 773.946 zł. Nabycie akcji nastąpiło na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zarząd informuję, że po dokonaniu powyższych transakcji Emitent posiada 35.367 akcji własnych, reprezentujących 2,68% proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 1,84% w liczbie głosów


Podstawa prawna

Art 17 ust.1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące  spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska  - Prezes  Zarządu
Krzysztof Jerzyk - Prokurent
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive