Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 2/2023 - wykaz akcjonariuszy posiadają...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 2/2023 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Genomed S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.     

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2023 r.             Lista stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %    

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive