Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 15/2019 - wykaz akcjonariuszy posiadaj...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 15/2019 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GENOMED S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.     

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.06.2019 r. Lista stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive