Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 18/2019 - powiadomienie o transakcjach...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 18/2019 - Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki     

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. -"Emitent"- informuje, że w dniu 14.07.2019 r. wpłynęło, w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta, dokonanych przez Prezes Zarządu Emitenta - Panią Annę Boguszewską-Chachulską..
Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna                             
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące  spółkę:

Andrzej Pałucha - Członek Zaządu
Krzysztof Jerzyk - Prokurent
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive