Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi - 20/2019 - powiadomienie o transakcja...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI - 20/2019 - Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki     

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. _"Emitent"-_informuje, że w dniu 24.07.2019 r. wpłynęło, w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta, dokonanych przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta - Pana Jakuba Swadźbę.
Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.


Podstawa prawna                             
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące  spółkę:

Andrzej Pałucha - Członek Zarządu
Krzysztof Jerzyk - Prokurent
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive