Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi nr 8/2020 - wykaz akcjonariuszy posiad...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI nr 8/2020 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Genomed S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.     

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2020 r. Lista stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive