Language:
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI nr 11/2020 - Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji     

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariuszy Emitenta do złożenia posiadanych dokumentów akcji serii A1, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki tj. ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 14.00.
Emitent rekomenduje złożenie dokumentów akcji do dnia 30 listopada 2020 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu