Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 2/2021 - podjęcie przez zarząd emiten...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 2/2021 - Podjęcie przez Zarząd Emitenta Uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków skupu akcji własnych    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w związku z uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji w celu zaoferowania pracownikom, przekazaną do wiadomości publicznej raportem bieżącym EBI nr 6/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, podjął w dniu 15 lutego 2021 roku uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków skupu akcji własnych, poprzez przyjęcie Regulamin skupu akcji własnych. Treść przyjętego przez Zarząd Emitenta Regulaminu skupu akcji własnych stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zarząd informuje, że zgodnie z Regulaminem skupu akcji własnych zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji w ramach skupu akcji własnych zostanie ogłoszone przez Spółkę nie później niż w dniu 19 lutego 2021 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Załącznik - Regulamin

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu

odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive