Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 3/2021 - skup akcji własnych emitenta ...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPi 3/2021 - Skup akcji własnych Emitenta - publikacja zaproszenia do składania ofert i podanie ceny nabycia akcji własnych    

Attention: open in a new window.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 06/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 2/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku, Zarząd Genomed  S.A. z siedzibą w Warszawie (”Emitent”) informuje, że skup akcji własnych rozpocznie się w dniu 17 lutego 2021 roku.

Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta wraz ze szczegółowymi zasadami składania i przyjmowania ofert stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zaproszenie - akcje notowane na NC

Zaproszenie - akcje nienotowane na NC

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu

odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive