Language:
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 6/2021 - Zawiadomienie w tybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej    

Attention: open in a new window.

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Genomed SA z siedzibą w Warszawie, ul. Ponczowa 12 _“Emitent", “Spółka"_ informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2021 r., po godzinach pracy sekretariatu, do siedziby Spółki wpłynęło od Diagnostyka Sp. z o.o. zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Genomed SA., w związku z ich zakupem.

Podstawa prawna: art 70 pkt.1 Ustawy o ofercie publicznej - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiOsoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu