Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Quarterly reports > Raport ebi 13/2019 - raport kwartalny genomed s.a....
Quarterly ReportsPrint
Raport EBI 13/2019 - Raport kwartalny Genomed S.A. za II kwartał 2019 roku     

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

2019Q1_Genomed-raport_20190814.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive