Language:
Quarterly ReportsPrint
Raport EBI 6/2021 - Korekta do raportu kwartalnego Genomed S.A. za I kwartał 2021 roku     

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. niniejszym przekazuje  korektę do raportu okresowego nr 5/2021 „Raport Kwartalny Genomed S.A. za I kwartał 2021 roku”.
Korekta raportu związana jest ze zidentyfikowaniem błędów pisarskich

Raport zawiera sprostowanie pomyłki pisarskiej dotyczącej wartości Aktywów oraz korektę prezentacyjną w Zestawieniu zmian w kapitałach własnych.

a) W tabeli "Bilans Genomed SA", kolumna „Stan na 31.03.2020”, wiersz „Suma aktywów”:

Jest - 8 415 844,55
Powinno być - 8 417 844,55

b) W tabeli "Zestawienie zmian w kapitale własnym Genomed SA", kolumna „01.01.2021 – 31.03.2021”

Wiersz 4.

Jest – 6 564 340,05
Powinno być – 6 632 616,99

Wiersz 4.2

Jest - 6 564 340, 05
Powinno być – 6 632 616,99

Wiersz 7.
Jest - 412 264,81
Powinno być –343 987,87

Wiersz 7.1
Jest - 412 264,81
Powinno być –343 987,87

Wiersz 7.2
Jest - 412 264,81
Powinno być –343 987,87

Wiersz 7.3
Jest - 0,00
Powinno być –343 987,87

W załączeniu przekazujemy pełną treść skorygowanego Raportu Kwartalnego Genomed S.A. za I kwartał 2021 roku


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu