Language:
DoradcaDrukuj
Autoryzowany Doradca    

Uwaga, otwiera nowe okno.

Od dnia 2 stycznia 2019 zadanie animatora rynku dla Genomed SA pełni Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna.

Od 30 maja 2011 r. do 31 grudnia 2018 roku funkcję Autoryzowanego Doradcy i Animatora Rynku na rynku NewConnect dla akcji GENOMED S.A. funkcję Animatora Rynku pełnił NOBLE Securities.

Dom Maklerski BDM S.A.  to broker o ugruntowanej pozycji, funkcjonujący na rynku kapitałowym od 1993 roku. Jest podmiotem licencjonowanym działającym na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego świadczącym usługi m.in. w następujących segmentach rynku:

  • działalność brokerska,
  • zarządzanie portfelami inwestycyjnymi,
  • bankowość inwestycyjna,
  • usługi analityczne,
  • usługi doradcze.

Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 812 84 40, fax 33 812 84 42 NIP 547-02-44-972, REGON 070425363, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008665 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Zarząd: Jacek Rachel – Prezes, Lech Głogowski – Wiceprezes, Janusz Smoleński – Wiceprezes Kapitał zakładowy: 19.796.924,00 zł, opłacony w całości.