SpółkaDrukuj
Dokumenty Firmy    

Uwaga, otwiera nowe okno.

Statut
Regulamin Zarządu Genomed S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej Genomed S.A.
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Genomed S.A.

DANE FIRMY

Genomed Spółka Akcyjna
Spółka wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer KRS 0000374741

Wysokość kapitału zakładowego 132 130.10 PLN
NIP 7010083563
REGON 141108082
Siedziba Warszawa, 02-971, ul. Ponczowa 12

Telefon +48 22 644 60 19

email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Numer konta
BNP Paribas S.A.  56 1600 1374 0003 0052 0282 6001
IBAN: PL56 1600 1374 0003 0052 0282 6001
BIC/SWIFT CODE: PPAB PLPK

Płatności w Euro:
Bank BNP Paribas
EURO Account Number:

71 1600 1374 0003 0052 0282 6022
IBAN: PL71 1600 1374 0003 0052 0282 6022
BIC/SWIFT CODE: PPAB PLPK

Płatności w USD:
Bank BNP Paribas
USD Account Number:

98 1600 1374 0003 0052 0282 6021
IBAN: PL98 1600 1374 0003 0052 0282 6021
BIC/SWIFT CODE: PPAB PLPK


ZARZĄD

Anna Boguszewska-Chachulska, Prezes Zarządu cv
Marek Zagulski, Członek Zarządu cv
Andrzej Pałucha, Członek Zarządu  cv
Anna Piotrowska-Mietelska, Członek Zarządu cv
Iwona Wach, Członek Zarządu cv

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania Spółki uprawnienie są dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo członek zarządu działający z prokurentem

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Tomasz Bykowski cv 
Grzegorz Piotr Gromada cv
Mieczysław Prószyński - Przewodniczący RN cv
Piotr Mariusz Skowron cv
Jakub Swadźba cv

AKCJONARIAT


Wyszczególnienie ilość akcji           
ilość głosów na WZA   
udział w kapitale zakładowym udział w głosach na WZA
Diagnostyka S.A.
590 171
590 171
44,67% 30,73%
Marek Zagulski 265 228
527 228
20,07% 27,45%
Anna Boguszewska – Chachulska 121 236
230 736
  9,18% 12,01%
Andrzej Pałucha  65 420
130 840
  4,95%   6,81%
Iwona Wach  74 000 148 000   5,60%   7,71%
Andrzej Migdalski  65 498 129 498   4,96%   6,74%
Pozostałe akcje serii A1  47 275
  71 775
  3,58%   3,74%
Akcje serii A2
 35 916
  35 916
  2,72 %
  1,87%
Pozostałe akcje serii B  56 557
  56 557
  4,28%   2,94%


Kapitał zakładowy tworzy 1.183.084 akcji serii A1 i 35.916 akcji serii A2 oraz 102.301 akcji serii B, w sumie 1.321.301 akcji.
Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 PLN.

Nr LEI: 259400MZZJNF1JFWAG26

Kod ISIN: PLGNOMD00032, PLGNOMD00024, PLGNOMD00057, PLGNOMD00040

Kod FISN: GENOMED/BRSH SER-B PLN0.1

odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive