Language:
Zarząd

Zarząd Genomedu tworzą naukowcy z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie analizy DNA, diagnostyki medycznej i biologii molekularnej.


Dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska
Prezes Zarządu, współzałożycielka i współwłaścicielka Spółki
kierownik NZOZ Genomed
 • Doktorat w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN (1998)
 • Podoktorski staż naukowy na Tulane University, New Orleans, USA (1998-2000)
 • Habilitacja w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN (2008)
 • Profesor nadzwyczajny w Instytucie Biotechnologii Politechniki Warszawskiej (2009-2010)
 • Stypendium habilitacyjne l’Oreal Polska i UNESCO
 • Współautorka 4 patentów z dziedziny farmakoterapii, genetyki i wirusologii
 • Indeks Hirscha = 12, liczba cytowań = 470 (Web of Science, 14.02.2024)
 • Curriculum vitae
Dr hab. Marek Zagulski
Członek Zarządu, współzałożyciel i współwłaściciel Spółki
 • Absolwent Wydziału Biologii UW (1990)
 • Doktorat w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN (1998)
 • Podoktorski staż naukowy na LSU, New Orleans, USA (1998-1999)
 • Organizacja i prowadzenie pracowni sekwencjonowania DNA IBB PAN (2000-2007)
 • Habilitacja w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN (2008)
 • Curriculum vitae
 • Google Citations, h-index
Dr Andrzej Pałucha
Członek Zarządu, współzałożyciel i współwłaściciel Spółki
 • Absolwent Wydziału Biologii UW (1990)
 • Doktorat w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN (1996)
 • Podoktorski staż naukowy w Narodowym Instytucie Zdrowia w Warszawie (1997)
 • Współpraca z pracownią sekwencjonowania DNA IBB PAN (2003-2007)
 • Curriculum vitae
Anna Piotrowska-Mietelska
Członek Zarządu
 • Absolwentka Collegium  Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Uprawniony diagnosta laboratoryjny
 • Od 2019 roku w spółce Diagnostyka pełni funkcję Dyrektora ds. strategii i rozwoju badań genetycznych w Pionie Polska Genetyka
 • Curriculum vitae
Iwona Wach
Członek Zarządu, współzałożycielka i współwłaścicielka Spółki
 • Absolwentka UMCS w Lublinie (specjalność inżynieria genetyczna)
 • Współpraca z pracownią sekwencjonowania DNA IBB PAN (2002-2007)
 • Ukończyła Akademię Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej
 • Curriculum vitae