ZespółDrukuj

Genomed to jedna z nielicznych w Polsce i na świecie firm, które prowadzą zaawansowane badania ludzkiego genomu – kompletnego materiału genetycznego. Tę innowacyjną firmę założyła grupa naukowców z kilkunastoletnim doświadczeniem, znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie genomiki i publikacjami w międzynarodowych czasopismach (m.in. w magazynie „Nature”).

Zespół zajmujący się sekwencjonowaniem genomowym tworzą specjaliści: lekarze, diagności, biolodzy molekularni, bioinformatycy z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie genetyki medycznej. Genomed od początku swojej działalności rozwija technologię sekwencjonowania i analizy DNA. Od kilku lat wykorzystuje i rozwija technologię sekwencjonowania nowej generacji (NGS - Next Generation Sequencing) pozwalającą na analizę całego regionu kodującego naszego genomu. Genomed jest jedynym komercyjnym laboratorium diagnostycznym, które ma w swojej ofercie badanie oparte na metodzie NGS.

 
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive