Language:
FAQ
Często zadawane pytania

Jaką metodą wykonywane jest sekwencjonowanie.

Reakcje sekwencjonowania przeprowadzane są przy użyciu kitu BigDye® Terminator v3.1 firmy Applied Biosystems (Life Technologies). Produkty reakcji sekwencjonowania rozdzielane są w sekwenatorze kapilarnym 3730xl DNA Analyzer.

powrót do początku strony


W sekwencji otrzymanej w wyniku sekwencjonowania moich próbek znajdują się litery inne niż A, C, T, G. Co one oznaczają?

Są to symbole zdegenerowanych zasad. Oznacza to, że w próbce przysłąnej do sekwencjonowania znajduje się więcej niż jeden rodzaj cząsteczek DNA, różniących sie zasadą oznaczoną takim symbolem. Jest to tzw. kod IUPAC.
Kod
IUPAC
nukleotyd w
sekwencji
M A lub C
R A lub G
W A lub T
S C lub G
Y C lub T
K G lub T
N A lub C lub G lub T

powrót do początku strony