Language:
Informacje - komunikaty
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Zestaw odczynników do przygotowania bibliotek do sekwencjonowania próbek DNA na aparacie MiSeq, 3 opakowania wystarczajace na minimum 48 próbek każde
Zestaw odczynników do przygotowania bibliotek do sekwencjonowania próbek DNA na aparacie MiSeq, 3
opakowania wystarczajace na minimum 48 próbek każde. Więcej informacji w pdf.