Language:
Informacje - komunikaty
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Zestaw oligonukleotydów do amplifikacji biblioteki z jednoczesnym wprowadzaniem sekwencji znakującej (ang: index sequence). Opakowanie na 96 reakcji
Zestaw oligonukleotydów do amplifikacji biblioteki z jednoczesnym wprowadzaniem sekwencji znakującej
(ang: index sequence). Opakowanie na 96 reakcji. Więcej informacji w pliku pdf.