Language:
Raporty bieżąceDrukuj
Raport EBI 1/2023 - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku     

Uwaga, otwiera nowe okno.

Zarząd Spółki GENOMED S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

RAPORTY KWARTALNE:

• Raport za IV kwartał 2022 roku: 14 lutego 2023 r.

• Raport za I kwartał 2023 roku: 15 maja 2023 r.

• Raport za II kwartał 2023 roku: 11 sierpnia 2023 r.

• Raport za III kwartał 2023 roku: 14 listopada 2023 r.


RAPORT ROCZNY:

• Raport roczny za 2022 rok: 23 maja 2023 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Krzysztof Jerzyk - Prokurent