Language:
PolgenomDrukuj

Uwaga, otwiera nowe okno.


Polska Referencyjna Baza Genomowa jest wynikiem prac konsorcjum POLGENOM, obejmującego Genomed SA, lidera konsorcjum, Międzynarodowy Instytut Biologii Komórkowej i Molekularnej,  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN a także firmę 24godziny Sp. z o.o.
Powstała w wyniku realizacji projektu: "Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej", współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu INNOTECH, w ścieżce  programowej IN-TECH.
Jest to jedyna baza genomowa dla populacji polskiej, wyjątkowa w wymiarze międzynarodowym dzięki połączeniu danych klinicznych i genomowych, oparta na pełnych genomach 126 zdrowych, długowiecznych Polaków (wiek ponad 90 lat), zawierająca indywidualny zestaw danych klinicznych i biochemicznych dla każdego genomu.
Referencyjna baza genomowa stanowi grupę kontrolną dla wszelkich populacyjnych badań genetycznych oraz punkt odniesienia dla analiz genomu w diagnostyce i medycynie spersonalizowanej.

Zapraszamy na stronę www.polgenom.pl.