Aktualności
article thumbnailW dniu 8 marca odbyło się X Sympozjum Naukowe, organizowane przez Genomed S.A., poświęcone badaniom genetycznym w medycynie rozrodu. Wydarzenie zgromadziło grono ekspertów oraz praktyków związanych z dziedziną medycyny prenatalnej i genetyki kl [ ... ] więcej>>


article thumbnailZa nami XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Śląski Meeting Siatkówkowy”, która odbyła się w dniach 23-24 listopada 2023 roku w Katowicach. Na zaproszenie organizatorów mgr Ewa Matczyńska wygłosiła wykład pt. „Aktualne możliwości  [ ... ] więcej>>


article thumbnailW dniu 9 listopada 2023 roku firma Genomed S.A. wzięła udział w IV Dniach Młodego Naukowca w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie.Było to ogólnopolskie forum wymia [ ... ] więcej>>


Wszystkie aktualności


O nas

WIZJA

Spółka Genomed powstała, by rozwijać diagnostykę  molekularną opartą na sekwencjonowaniu DNA i wprowadzać na rynek polski i  europejski metody oparte na Sekwencjonowaniu Nowej Generacji (ang. Next Generation Sequencing - NGS).

MISJA

Genomed S.A. w najbardziej efektywny i innowacyjny sposób zaspokaja zapotrzebowanie na usługi związane z diagnostyką genetyczną opartą na sekwencjonowaniu DNA.  Rozwijana  przez zespół technologia pozwala na odczytanie i analizę dowolnego genu, z puli poznanych 6 500 genów związanych z chorobami genetycznymi. Spółka w obecnej chwili  ma w swojej podstawowej ofercie analizę mutacji odpowiedzialnych za ponad 140 jednostek chorobowych, a liczba ta stale wzrasta dzięki wykorzystaniu technologii  NGS.

Zespół Genomed S.A. jest  w stanie analizować sekwencje genów w poszukiwaniu praktycznie wszelkich mutacji związanych z chorobami dziedzicznymi. Tak szeroką ofertę mają jedynie najlepsze światowe placówki diagnostyki genetycznej. Zaufanie klientów i przewaga technologiczna nad konkurencją gwarantuje ciągły wzrost przychodów z działalności i maksymalizację zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Obecne działania spółki ukierunkowane są na wprowadzenie technologii genomowej do medycyny spersonalizowanej - nowego sektora usług związanych z ochroną naszego zdrowia. Genomed S.A. to  wiodąca placówka medycyny spersonalizowanej, której główne cele to wprowadzenie do praktyki  medycznej profilaktyki genomowej oraz stworzenie kliniki terapii genowych. Wykonujemy ponadto różnorodne usługi sekwencjonowania, analizy i syntezy DNA na rzecz rynku biotechnologii i nauki.